Ga naar hoofdinhoud

Stimuleringsplan digitale toegankelijkheid voor de Nederlandse overheid

Raph de Rooij

Op 7 april 2022 verscheen de Kamerbrief over een stappenplan digitale toegankelijkheid. Met verschillende initiatieven gaat het ministerie overheden stimuleren in het digitaal toegankelijk maken van websites en apps. Renata (dagvoorzitter) interviewt Raph de Rooij over dit stappenplan.

Over de presentatie

Er is bij overheden de laatste jaren veel gebeurd op het gebied van digitale toegankelijkheid. Toch ervaren mensen met een beperking nog steeds vaak belemmeringen bij het gebruiken van overheidsdiensten. Digitale toegankelijkheid realiseren blijkt vaak nog ingewikkeld. Naast technische uitdagingen lijkt vooral het organiseren daarvan het grootste struikelblok.

De kamerbrief noemt een aantal stappen met als doel dat alle overheidssites en -apps digitaal toegankelijk worden. Het stappenplan bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Kennis over digitale toegankelijkheid vergroten
  2. Inclusief ontwerpen stimuleren
  3. Inzicht vergroten en datakwaliteit verbeteren
  4. Faciliteren van toezichthouders

Belangrijk punt is verder dat de minister het toezicht op de naleving wil versterken in de vorm van een nieuw op te richten ondersteuningseenheid. Deze eenheid gaat toezichthouders bijstaan, zodat zij hun rol optimaal kunnen vervullen. Ondersteuning wordt geboden aan zowel interne toezichthouders bij overheidsorganisaties als aan bestuursorganen met een toezichthoudende bevoegdheid, zoals gemeenteraden.

Over Raph de Rooij

Raph is beleidsmedewerker bij het team digitale inclusie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Al sinds 1996 werkt hij fulltime in verschillende rollen als internetspecialist. Inmiddels ruim 18 jaar ligt de focus op digitale toegankelijkheid. 

Raph de Rooij op het NCDT 2018
top