Ga naar hoofdinhoud

Besluit digitale toegankelijkheid: toegankelijkheid voor overheden verankerd in wetgeving Renata Verloop, Raph de Rooij

Het Besluit digitale toegankelijkheid trad op 23 september 2018 in werking. Wat betekent dit precies en wat moeten overheden doen om hieraan te voldoen? Raph de Rooij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties legde dit uit.

Sheets

Er zijn geen sheets. De presentatie was in de vorm van een interview.

Consequenties Besluit digitale toegankelijkheid

Het Besluit digitale toegankelijkheid houdt onder andere in dat overheden er vanaf 23 september 2018 voor moeten zorgen dat nieuwe content toegankelijk is. In de komende jaren wordt de verplichting stapsgewijs uitgebreid naar alle webcontent en apps.

Renata Verloop interviewt Raph de Rooij
top