Ga naar de inhoud

Privacy

Zowel bij de inschrijving voor het congres als bij het bezoek aan onze site slaan wij gegevens van jou op. In beide gevallen is de privacy gewaarborgd. Heb je er nog vragen over, neem dan graag contact met ons op via het contactformulier.

Privacy en je inschrijving

Bij het inschrijven voor het congres laat je persoonlijke gegevens achter. Deze gegevens gebruiken wij enkel voor dit congres, bijvoorbeeld voor de correspondentie, voor de nieuwsbrief die bij het congres hoort en voor de badges. Bij binnenkomst ontvangen alle bezoekers een lijst met jouw naam en organisatie. E-mailadressen of andere gegevens staan niet op deze lijst. Jouw gegevens delen wij verder niet met andere organisaties.

Gebruik van cookies voor Matomo

Voor het meten van het bezoek op onze site gebruiken we Matomo. Dit programma is geïnstalleerd op onze eigen server. Externen hebben daar geen toegang toe. 

Een cookie is een klein tekstbestandje

Bij het bezoeken van onze site download je ook een klein tekstbestandje, het cookie. Dit cookie wordt gebruikt om de gegevens van je bezoek te registreren, zoals de pagina’s die bekeken zijn, welke browser je gebruikt en je IP-adres. Het cookie wordt opgeslagen op je computer (of telefoon of tablet).

Cookies uitzetten

Heb je liever dat jouw bezoek niet geregistreerd wordt via cookies, dan kun je de cookies eenvoudig uitzetten. Kijk daarvoor bij de instellingen van je browser.