Ga naar de inhoud

Vragen en antwoorden over digital governance Lisa Welchman, Wiep Hamstra

Na de plenaire sessie in de ochtend beantwoorden Lisa en Wiep in deze middagsessie al jouw vragen over digital governance. Vragen kun je ook in het Nederlands stellen.

Over Lisa Welchman

Lisa Welchman is een wereldwijd erkende expert op het gebied van digital governance. Zij is auteur van onder andere het boek Managing Chaos: Digital Governance by Design. Al meer dan 20 jaar helpt zij organisaties om online teams efficiënter en effectiever te werken.

Over Wiep Hamstra

Wiep is eigenaar van De Staat van het Web en is voor de meeste bezoekers een bekende naam. Ze helpt al jaren overheden en andere organisaties in het centraal stellen van de klant en het organiseren van de processen die daarvoor nodig zijn.

Wiep Hamstra en Lisa Welchman geven een workshop