Ga naar de inhoud

Verbeter spelenderwijs je digitale toegankelijkheid met Optimaal Digitaal Marlies Klooster

Het Optimaal Digitaal spel en de nieuwe speelset digitale toegankelijkheid is een leuk en handig instrument om digitale toegankelijkheid in jouw organisatie meer te laten leven. Het helpt je prioriteiten te stellen en om samen met alle betrokkenen te werken aan oplossingen.

Presentatie

optimaal-digitaal-ncdt-2022.pdf  (6MB)

Inhoud presentatie

In deze leuke interactieve workshop speel jij onder begeleiding van de spelleiders het Optimaal Digitaal-bordspel. Er is een speciale speelset digitale toegankelijkheid ontwikkeld. Met deze speelset ga je aan de slag met digitale toegankelijkheid in jouw organisatie, op een leuke, positieve en speelse manier.

De essentie van het spel is dat mensen met elkaar in discussie gaan en dat er keuzes gemaakt worden. Het spel eindigt met concrete acties die de deelnemers samen oppakken.

Over Ineke Graumans

Ineke is sinds 2016 betrokken bij Optimaal Digitaal vanuit Gebruiker Centraal en heeft het spel in 2018 mee ontwikkeld. Zij heeft haar eigen bureau en helpt overheden, non-profit organisaties en commerciële bedrijven bij het verbeteren van hun (digitale) dienstverlening. Zij studeerde Culturele Antropologie.

Ineke op LinkedIn

Over Marlies Klooster

Marlies helpt overheidsorganisaties bij het ontwikkelen van hun digitale strategie. Zij is Project lead van het Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid van de VNG. Vanuit die rol is zij ook betrokken bij het project Optimaal Digitaal. Zij werkt vanuit haar eigen bedrijf If You Management.

Marlies op LinkedIn

Over Victor Zuydweg

Victor werkt bij het ICTU en is initiatiefnemer van Gebruiker Centraal. 

Victor op LinkedIn